Rauhanrukoukset

Siunaamiset 

Energiahoidot 

Avioliittoon vihkimisseremoniat 

Muistoseremonia

Muut seremoniat

Margien kustantamo Santa Claus SanctaDivina

 

AVIOLIITTOON VIHKIMISSEREMONIA

Tähän seremoniaan tarvitaan seuraavia pyhiä öljyjä: Nardus (Spikenard) ja Frankinsensi (Frankincense). Lisäksi tarvitaan neljä valkoista kynttilää, kaksi isoa ja kaksi pientä.

Morsian seisoo sulhasen oikealla puolella. Toinen isoista valkoisista kynttilöistä on jo sytytettynä alttarilla tai pöydällä edustaen Jumalaista valoa.

Jumalainen Äiti, Jumalainen Isä, me kokoonnumme täällä tänään Sinun Jumalaisessa nimessäsi juhlimaan ..............ja ............. liittoa. Me pyydämme että Siunaat tämän avioliiton. Olkoon se symboli Rakkaudestasi ja meidän Jumalallisen ykseytemme tunnustamisesta.

Siunaa ..............ja ............. tänä päivänä ja tänä hetkenä kun he julistavat Rakkautensa ja liittyvät toisiinsa yhtenä.
........................................ .......................................
Pappi
..............ja .............
Kaikista miehistä ja naisista, joita te tunnette, olette valinneet toisenne kumppaneiksi elämänne Jumalalliselle matkalle. Oletteko nyt kumpikin valmiita tekemään Avioliiton Pyhät lupaukset Jumalan ja näiden todistajien edessä?

Vastaus: "Kyllä"

Pappi
..............ja .............
Käytyään monien kokemusten, oivaltamisten ja tuntemusten kautta tähän hetkeen, he ovat lausuneet toivomuksensa. Suotteko heille rakkautenne ja siunauksenne?

Läsnäolijat: "Kyllä"

Pappi:
Puhun teille ensin..............ja .............:n ystävyydestä.
Te molemmat yhdyitte ensin ystävinä.
Ystävä on ........................................ .......................................

Pyhän Öljyn Seremonia

Pappi pyytää morsianta ja sulhasta avaamaan kätensä kämmenpuolet ylöspäin.

Pappi:
Ympyrä on äärettömyyden, Jumaluuden, symboli.. ........................................ .......................................
Pappi voitelee morsiamen ja sulhasen vasemman käden kämmenen keskuksen pisaralla Nardus öljyä ja piirtää siihen ympyrän.

Pappi:
Voitelen nyt (morsian).... :...............................
Voitelen nyt (sulhanen) ..... ..............................

Pappi voitelee morsiamen ja sulhasen oikean käden kämmenen keskuksen pisaralla Frankinsensi öljyä ja piirtää siihen ympyrän.

Pappi:
Voitelen nyt (morsian).... ...........
Voitelen nyt (sulhanen)...............

Kummallakin teillä on nyt sisimmässänne Jumalainen Feminiini ja Jumalainen Maskuliini tasapainossa. Olette kokonaisia Jumalan ja niiden silmissä, jotka juhlivat täällä kanssanne tänä erityisenä päivänä ........................................ .......................................

Tunnustatteko ........ ja ........yksilöllisyytenne ja henkilökohtaisen eheytenne ja sen, että juuri tämän eheyden kautta voitte yhtyä Yhdeksi?

Morsian ja Sulhanen:  Kyllä

Pappi:
Te olette nyt julistaneet oman eheytenne ja pyydän............................................

Pyydän nyt .... (morsian) toistamaan jälkeeni:

Morsian: toistaa

Pyydän nyt ....(sulhanen) toistamaan jälkeeni:

Sulhanen: toistaa

LAULU

Morsian ja sulhanen pitävät edelleen toisiaan kädestä muiden laulaessa. Laulun loputtua he irrottavat kätensä ja siirtyvät hiukan erilleen toisistaan.


KYNTTILÄSEREMONIA

Pappi ojentaa morsiamelle ja sulhaselle kummallekin kynttilän.

Pappi: Nämä kynttilät edustavat Jumalan valoa, joka elää jokaisessa meissä: ikuisesti palaen voimakkaana ja valaisten elämäämme Jumalan Jumalaisen rakkauden valolla.

Pyydän nyt.......(morsian) ............................. ja toistamaan perässäni:
..............................................................................

Morsian: toistaa

Pappi:
Pyydän nyt.........(sulhanen) ...........................ja toistamaan perässäni:
.....................................................................
Sulhanen: toistaa

Pappi:
Pyydän nyt molempia ...... ja ....... ottamaan omat yksilölliset kynttilänsä ja sytyttämään yhdessä tämän keskuskynttilän ja samalla toistamaan jälkeeni..................................................

Morsian ja Sulhanen: toistavat

Pappi:
Voitte nyt sammuttaa omat yksilölliset kynttilänne. Rakkautenne on nyt yhdistetty Jumalan ja toistenne Ykseydessä.

Pappi: Näin olkoon.

Kaikki: Näin olkoon.

LAULU

SORMUSSEREMONIA

Pappi:

Saanko sormukset? Kutsun Jumalaa, Jumalaista Feminiiniä ja Jumalaista Maskuliinia siunaamaan nämä sormukset. Nämä sormukset..........................................................

Pappi ojentaa morsiamelle sulhasen sormuksen

Pappi:
...........(morsian): Otatko tämän miehen ....... vihityksi mieheksesi, ...............................

Morsian:
"Kyllä"

Pappi:
Ole hyvä ja laita sormus sulhasen sormeen.

Pappi ojentaa sulhaselle morsiamen sormuksen.

Pappi:
................(sulhanen): Otatko tämän naisen.........vihityksi vaimoksesi, .......................

Sulhanen:
"Kyllä"

Pappi:
Ole hyvä ja laita sormus morsiamen sormeen.


SIUNAUSSEREMONIA

Pappi:
(Morsiamelle ja sulhaselle) Laittakaa kätenne yhteen.

Olkoon tämä Liitto täynnä rakkautta............ ja ............

He ovat antaneet pyhät lupaukset ja sinetöineet nämä valat Jumalan ja näiden todistajien läsnä ollessa.

....................... ja ...................,
(maamme lain mukaan), Pyhän Hengen nimessä, joka suorittaa jokaisen todellisen avioliittoon vihkimisen,

Julistan teidät nyt Mieheksi ja Vaimoksi.

Voitte suudella. (Pariskunta suutelee).

Pappi:

Esittelen teille Avioparin.......................................

Morsian ja sulhanen kulkevat nyt käytävää pitkin ja läsnäolijat heittelevät ruusunlehtiä.

LAULU

LUENTAA, RUNOJA JA MUSIIKKIA VAPAASTI TILANTEEN MUKAAN.

**************************


TÄMÄ SEREMONIA ON KANSAINVÄLISEN BELOVED COMMUNITYN SEREMONIAKIRJAN MUKAINEN. SE ON KAUNIS JA HYVIN VAIKUTTAVA. SE KESTÄÄ PUOLESTA TUNNISTA TUNTIIN RIIPPUEN TAITEELLISESTA OHJELMASTA.

JUURI AVIOLIITTOSEREMONIASSA NAIS- JA MIESENERGIA KOHTAAVAT SYVÄLLISELLÄ, IHMEELLISELLÄ TAVALLA.

SEREMONIAN JÄLKEEN OSAPUOLET SAAVAT TODISTUKSEN VIHKIMISSEREMONIASTA.

KOSKA LAKI ERI MAISSA JA USKONNOISSA ON ERILAINEN, ON TAPANA, ETTÄ VIRALLISEN OSUUDEN SUORITTAA MAISTRAATISSA HENKIKIRJOITTAJA TAI JOKU MUU VIRANOMAINEN. VIHKIMISEEN TARVITAAN OSAPUOLILTA VIHKIMISEN ESTEETTÖMYYSTODISTUKSET. TAPAHTUMA ON HYVIN LYHYT JA KORUTON.

YHDISTÄMÄLLÄ NÄMÄ KAKSI TOIMITUSTA, SAA VIRALLISEN JA SEN LISÄKSI PAPIN SUORITTAMAN VIHKMIMISEN JA SIUNAUKSEN.

 

MUITA AVIOLIITTOON VIHKIMISSEREMONIOITA.

Minulla itselläni on kokemusta maistraattivihkimisen yhdistämisestä seremonialliseen puoleen. Mieheni ja minut vihittiin aikoinaan maistraatissa ja lisäksi meillä oli kalevalainen vihkimisseremonia. Koen että tämä on erittäin hyvä ratkaisu.

Voin myös ottaa kalevalaista ainesta vihkimisseremoniaan. Toivomusten mukaan pyrin luomaan kauniin ja vaikuttavan kokemuksen.

Katso Margien artikkeli ”Sielunrakastavaiset – Aikamatkaajat Nykyhetkessä"

Rauhanpapitar vihkii ja siunaa
Artikkeli Lappilainen –lehdessä 27.8.2014


Kiitos
Margielle vihkimisestä

Maistraatin karu ja koruton siviilivihkinen ei vastannut ajatustamme avioliittoon astumisen merkityksestä, mutta kirkkoon kuulumattomalle vaihtoehtoja ei tuntunut olevan. Onneksi muistin parin vuoden takaisen lehtijutun Margiesta ja hänen tarjoamastaan erilaisesta vihkiseremoniasta. Se tuntui heti jotenkin omalta. Sulhaseni Esakin vakuuttui asiasta, kun kävimme Margien luona ja pääsimme itse vaikuttamaan seremonian sisältöön ja sanavalintoihin.

Seremonian taustalla oleva ideologia sopi meille hyvin ja vihkiseremonia toi näkyväksi käsityksemme avioliittoon sitoutumisen merkityksestä. Naimisiin meno ei ollut meille vain juridinen toimenpide tai juhlapäivä muiden joukossa, vaan suuri lupaus syvällisestä sitoumuksesta elää ja kasvaa yhdessä. Meillä molemmilla on pitkä avioliitto takana ja suuri määrä virheitä, joista olemme voineet oppia. Tavoitteenamme ei ole yhdessä ”elämästä selviäminen” vaan todellisen onnen ja rakkauden vaaliminen. Ymmärrämme, ettei se onnistu ilman tietoista itsen kehittämistä sekä Jumalan siunausta ja läsnäoloa.

En kuulu kirkkoon, mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö olisi hengellisesti orientoitunut, pikemminkin päinvastoin. Kirkon jäsenenä olin hengellisesti jokseenkin passiivinen. Muutama vuosi sitten heräsin pohtimaan hengellisiä kysymyksiä ja tämän pohdinnan tuloksena tein henkilökohtaisen ratkaisun kirkosta eroamisesta. Näen luterilaisessa kirkossa toki paljon hyvää, mutta se ei vastaa kaikilta osin sitä, mihin itse uskon. Margien ajattelu tukee hyvin omaa käsitystäni kaikkien uskontojen yhteisyydestä ja sitä kautta maailmanrauhasta.

Margien toimittama vihkiminen meillä kotona oli lämmin, intensiivinen ja kuitenkin rento. Läheiset, rakkaat ihmiset olivat paikalla todistamassa tärkeää hetkeämme ja uskon, että liiton solmimisrituaali auttoi meitä kaikkia lähemmäksi toisiamme. Uskon, että enkelit olivat kanssamme tuossa hetkessä.

Kiitos Margie!

Pirjo,
Esan vaimo

Rovaniemellä 16.2.2010


Pirjo ja Esa 26.12.2009 sekä heidät vihkinyt Margie


Sivut perustettu 9.9.1999
maria magdaleena